Rekrutacja - ogłoszenia o naborze

W związku z rozpoczęciem działalności przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dyrektor Narodowego Instytutu ogłasza nabory pracowników. Treść ogłoszeń wraz z wszelkimi informacjami dla kandydatów dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W terminie do 22 stycznia 2018 r. przyjmowane są zgłoszenia na stanowiska:

Główny specjalista/ starszy specjalista ds. obsługi sekretariatu (nr ref. R1801)

Kierownik/ główny specjalista/ starszy specjalista/ specjalista w Biurze ds. Komunikacji i Promocji (nr ref. R1802)

Główny specjalista / starszy specjalista ds. kadr i płac (nr ref. R1803)

W terminie do 21 stycznia 2018 r. przyjmowane są zgłoszenia na stanowisko:

Ekspert ds. oceny ofert w ramach PO FIO

W terminie  do 6 grudnia 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia na nastepujące stanowiska:

Kierownik Biura Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Kierownik Biura Programu Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Kierownik Biura Programu Korpus Solidarności

Kierownik Biura Organizacji Pożytku Publicznego

W terminie  do 8 grudnia 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia na nastepujące stanowiska:

Główny księgowy

Kierownik Biura ds. Promocji

Główny specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Kierownik Biura Prawnego

Kierownik Biura Organizacyjnego

Główny informatyk

W terminie  do 15 grudnia 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia na nastepujące stanowiska:

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Główny specjalista/starszy specjalista/specjalista w Biurze Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich