Zespoły eksperckie

Zespoły eksperckie zostały powołane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego w celu wstępnych konsultacji Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.